Mats Nylund kandiderar i välfärdsområdesvalet

Mats Nylund ställer sig till förfogande i välfärdsområdesvalet i västra Nyland. Nylund är bonde och ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. sedan 2018 samt tidigare riksdagsledamot för SFP. Nylund, 57, är bosatt i Kyrkslätt sedan 2019. Nylund är hemma från Pedersöre i Österbotten där han driver hemgården tillsammans med äldsta sonen. Till familjen hör hustrun Corinna Tammenmaa samt sju söner i åldern 9 till 33 år samt deras familjer.

– Välfärdsområdesvalet är ett viktigt val eftersom det berör de allra mest människonära tjänsterna i samhället och det berör alla – från spädbarn till våra äldre. Mina tolv år i riksdagen varav åtta i riksdagens finansutskott ger en god kunskapsgrund för att vara med och bygga upp västra Nylands nya välfärdsområde, säger Nylund.

– Det välfärdsområde som vi nu bygger upp ska betjäna invånarna i flera decennier. Jag upplever att den erfarenhet jag har från politik och förvaltning gör att jag kan bidra till välfungerande, invånarnära och språkligt fungerande lösningar, säger Nylund. 

Nylund går till val med tre teman: 

1) Närservice också på landsbygden
Västra Nyland består förutom tätorter till en stor del av landsbygd och den grundläggande servicen ska alltid finnas nära invånarna. 

2) Service på eget modersmål
Verksamheten i det nya välfärdsområdet ska byggas upp så att alla får betjäning på sitt modersmål, svenska eller finska.

3) Kostnaderna i styr
Det nya välfärdsområdet och en eventuell ny landskapsskatt får inte leda till ett ökat skattetryck.

Rehn-Kivi nöjd med viktiga förebyggande åtgärder i nästa års budget

I en tid av ekonomisk tillväxt är det rätt att vidta åtgärder för att ytterligare stärka ekonomin och höja sysselsättningsgraden, underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) i sitt gruppanförande i riksdagens responsdebatt om budgeten för 2022.

Läs föregående artikel

SFP lämnade in en full kandidatlista i Västra Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en full kandidatlista med 98 kandidater i Västra Nylands välfärdsområde tisdagen den 14 december. Kandidaterna kommer från 9 olika kommuner och 52 procent är män och 48 procent är kvinnor.

Läs följande artikel