SFP i Esbo valde ny ordförande och nominerade kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Esbo har på sitt årsmöte 26.5 valt Anne Ahlefelt till ny ordförande. Årsmötet behandlade förutom de stadgeenliga frågorna även kommunalvalet och nominerade de första kommunalvalskandidaterna. På grund av undantagstillståndet hölls mötet elektroniskt

Intresset för kommunalpolitik är stort på fältet i och med att det är så många stora frågor som kommer att avgöras och utvecklas inom den kommande fyraårsperioden. Speciellt social- och hälsovårdstjänster, kollektivtrafik och skolnätverket är stora frågor i Esbo.

– Jag ser fram emot att få arbeta för att bygga upp ett starkt och enhetligt SFP i Esbo. Jag är redo att kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet för att utveckla verksamheten, så att den blir mera slagkraftig och enhetlig. Min målsättning är att SFP i Esbo skall vara ett sammansvetsat och starkt team som arbetar för att vi har det möjligast bra i Esbo, säger Anne Ahlefelt.

Kandidatsonderingen och nomineringsprocessen är i full gång och vi ser fram emot att ha en omfattande och mångsidig kandidatbukett. Vi har ett gott samarbete med både Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Seniorer i Nyland och alla våra lokalavdelningar.

SFP i Esbo nominerade på sitt årsmöte följande kandidater:

Akim Baya, Håkan Blomberg, Stefan Ekholm, Eva Helle, Johan Holmberg, Niklas Mannfolk, Julia Nouro-Ståhle, Christina Ruth, Peter Strandberg, Urban Wiik, Anders Wikholm

Kommunalvalet i Finland förrättas den 18 april 2021 och partierna kan nominera kandidater fram till den 18.3.2021.

 

Rehn-Kivi: Viktigt att restauranger och caféer kan öppna igen!

Riksdagen godkände idag ett finansiellt stödpaket på 171 milj. euro för att kompensera restaurangernas återanställningskostnader och ersätta förlorade verksamhetsinkomster. Dessutom godkändes ett tillägg i lagen om smittsamma sjukdomar, där riktlinjerna för restaurangernas öppethållning dras upp. Den tillfälliga lagen är i kraft från den 1 juni till slutet av oktober, då man hoppas att det värsta skedet av coronaepidemin är över. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) är glad över att samhället på många fronter kan öppnas upp igen och att den på många sätt viktiga restaurangverksamheten äntligen kan återupptas.

Läs föregående artikel

Mikael Lindvall ställer upp i ordförandevalet för SFP i Österbotten

Mikael Lindvall, fullmäktigeordförande i Nykarleby, ställer upp som kandidat i ordförandevalet för SFP i Österbotten.

Läs följande artikel