SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.

– Vi förde en grundlig diskussion i partistyrelsen och vägde för- och nackdelar med en egen kandidat. För SFP är det viktigt att vi kan garantera att Finlands nästa president i alla väder står upp för de liberala värderingarna, demokrati, mänskliga rättigheter samt för rättsstatsprincipen. För tillfället har redan flera liberala kandidater meddelat att de ställer upp och SFP vill därmed inte bidra till att splittra det liberala fältet ytterligare. Därför väljer SFP att inte denna gång ställa upp en egen kandidat i nästa presidentval, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– SFP kommer heller inte att ställa sig bakom någon enskild kandidat i presidentvalet. Däremot kommer vi att delta aktivt i den politiska debatten om Finlands väg framåt, säger Henriksson.

Minister Bergqvist: Alla ska få vara sig själva och känna sig trygga – också inom idrott och ungdomsarbete

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället har idag börjat behandlas i riksdagen. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist tycker att meddelandet är en mycket tydlig signal om att det inte finns något som helst utrymme för rasism i det finländska samhället. För Bergqvist har det varit viktigt att idrotten och ungdomsarbete behandlas i meddelandet.

Läs föregående artikel

Andreas Elfving kallad till specialmedarbetare för minister Adlercreutz

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har kallat SFP:s långvariga politiska och internationella sekreterare Andreas Elfving till sin specialmedarbetare vid statsrådets kansli. Till Elfvings ansvarsområden hör EU-frågor och kommunikation.

Läs följande artikel