Norrback: Välkommen debatt om jakt på den vitkindade gåsen.

Riksdagsledamot Anders Norrback gläds över att medborgarinitiativet om den vitkindade gåsen behandlas i riksdagens plenum.

-Det är ett viktigt ämne som nu kommer till behandling i riksdagen. Enligt Birdlifes statistik har beståndet på vitkindade gäss mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det råder ingen tvekan om att den kraftiga ökningen har blivit ett allomfattande problem för jordbrukare och markägare. Liknande problem ser vi även med andra arter, såsom skarven. 

Norrback vill fästa uppmärksamhet vid den problematik som uppstår då enskilda arters bestånd drastiskt ökar. Följderna kan orsaka betydande skador på andra arter och naturen. 

-Vi måste kunna vidta åtgärder när skyddet av enskilda arter skapar stor obalans i naturen. Här har vi beslutsfattare ansvaret att genom lagstiftningsarbetet göra det möjligt att åtgärda problemen, innan följderna blir bestående, säger Norrback.

 

Partiordförande Anna-Maja Henriksson blickar framåt: Vi har mycket att göra tillsammans!

Riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson återvaldes enhälligt till partiordförande för Svenska folkpartiet i Finland på partidagen i Vanda. Henriksson har lett SFP sedan 2016. Henriksson reflekterar kring året som gått och blickar även framåt.

Läs föregående artikel

Sandra Bergqvist vill jobba för ett jämlikt samhälle

Språkrättigheter och -tillgänglighet är något som alltid engagerat riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Nagu. Bergqvist var intresserad av svenska språkets ställning redan i högstadieålder och lyssnade engagerat då skolan fick besök av politiker som berättade om sin vardag. Kanske var det då det föddes, mitt politiska intresse, berättar hon under en promenad i det redan höstklädda Åbo.

Läs följande artikel