Norrback: Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

Jord- och skogsbruksutskottet har idag gett sitt utlåtande om medborgarinitiativet gällande stamvårdande jakt av varg. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som är medlem i utskottet, ser med goda ögon på slutresultatet.

Utgående från medborgarinitiativet föreslår utskottet bland annat att regeringen bör arbeta för att loven beviljas i så pass god tid  att eventuella besvär inte förhindrar genomförandet av åtgärden. Vidare föreslår man att riksdagen förutsätter att bestämmandet av referensvärdet av antalet vargar inte grundar sig enbart på genetik, utan även säkerhet, sociala faktorer samt jaktkulturen. Här borde man också titta närmare på hur frågan hanteras i Sverige. 

– Jag är glad över utskottets utlåtanden, och över hur medborgarinitiativets behandling har framskridit i utskottet. Om plenum godkänner vårt betänkande, tar vår vargpolitik ett steg mot rätt riktning. Många utmaningar återstår fortfarande, men vi går en bit framåt, säger Norrback.

Rehn-Kivi: Rätten till liv och hälsa måste tryggas i alla lägen

Idag har social- och hälsovårdsutskottet fått klart sitt betänkande om patientsäkerhetslagen. Utskottet stöder lagförslaget som grundar sig på att under en arbetskonflikt garantera tillräckligt skyddsarbete inom intensivvården och kritisk hemvård men föreslår små ändringar utgående från sakkunnigutlåtandena. Såväl grundlagsutskottet som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har också gett sina utlåtanden som stöder lagförslaget. SFP:s riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi anser att trots att situationen är svår och att det finns en stark förståelse för vårdarnas frustration måste vi säkerställa att inget människoliv förloras på grund av den pågående arbetskonflikten.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Denna kris är knappast den sista

- Den sista budgeten för denna regering präglas av lösningar, med vilka vi försöker stävja ännu en kris, konstaterade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i sitt gruppanförande då riksdagen idag startade debatten om kommande årets budget.

Läs följande artikel