SFP:s förhandlare i Östra Nylands välfärdsområde nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna

SFP:s förhandlare i Östra Nyland är glada över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få ordförandeskapet och andra vice ordförandeskapet i styrelsen, fyra styrelseplatser och första viceordförandeskapet i fullmäktige. Därtill får partiet ordförandeskapet i Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden, ”Palveluiden järjestäminen”-nämnden, individsektionen, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesvalnämnden. Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och namn förtydligas senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder ännu svenska namn.

SFP är representerad i samtliga nämnder och sektioner. Från SFP:s sida förhandlade SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors och SFP:s politik- och dataanalytiker Christoffer Hällfors.

Lönnfors fungerade som ordförande under förhandlingarna och är glad över att diskussionerna var smidiga.

– Redan under förhandlingarna läggs grunden för det framtida politiska samarbetet mellan partierna i välfärdsområdet. Förhandlingarna fördes i god anda, säger Lönnfors. 

Hällfors är nöjd med förhandlingsresultatet för SFP:s del.

– Vi lyckades få tunga poster, där SFP kommer ha stor möjlighet att påverka det nya välfärdsområdet. Detta är helt i linje med hur östnylänningarna röstade i valet. Nu gäller det att fördela posterna rättvist gällande både kön och röstetal, men också kommuner.

Senare under februari meddelar SFP vilka representanter för partiet som kommer att medverka i de olika organen.

Partierna förhandlade om förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde

Torsdagen den 10 februari samlades fullmäktigegruppernas representanter för att förhandla förtroendemannaposterna i Östra Nylands välfärdsområde. Förhandlingarna skedde under ledning av välfärdsområdetsstörsta parti, Svenska folkpartiet.

Läs föregående artikel

Partierna förhandlade om förtroendeplatser i Österbottens välfärdsområde

På torsdag kväll samlades partiernas representanter för att förhandla om förtroendemannaposterna i Österbottens välfärdsområde. Svenska folkpartiet, som är det största partiet i välfärdsområdet, ledde förhandlingarna. Under förhandlingarna förhandlades de olika organens storlek och sammansättning.

Läs följande artikel