Partierna förhandlade om förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde

Torsdagen den 10 februari samlades fullmäktigegruppernas representanter för att förhandla förtroendemannaposterna i Östra Nylands välfärdsområde. Förhandlingarna skedde under ledning av välfärdsområdetsstörsta parti, Svenska folkpartiet.

Under torsdagens förhandlingar förhandlades alla organs storlek och sammansättning.

Förhandlade platser

Under förhandlingen beslöts att styrelsen i Östra Nylands välfärdsområde ska ha 15 platser. Styrelseordförandeskapet och andra vice ordförande fick SFP, medan första vice ordförande gick till valförbundet Saml och KD. Övriga styrelseplatser gick till SFP (4), Saml + KD (3), SDP (2), Sannf (1), Gröna (1) och C (1).

Valförbundet Saml och KD fick ordförandeskapet i välfärdsområdets fullmäktige, medan SFP fick första vice ordförandeskapet och SDP fick andra viceordförandeskapet.

Ordförandeskapen i nämnderna och sektionerna förhandlades enligt följande: SFP fick ordförandeskapet i ”Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden, ”Palveluiden järjestäminen”-nämnden, individsektionen, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesvalnämnden. Saml och KD fick ordförandeskapet i ”Varautuminen ja turvallisuus”-nämnden och revisionsnämnden. Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och namn förtydligas senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder ännu svenska namn.

Rehn-Kivi: Cybersäkerheten har en allt större betydelse i en digitaliserad värld

Idag presenteras statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen. Veronica Rehn-Kivi, medlem i underrättelsetillsynsutskottet framförde svenska riksdagsgruppens anförande där hon poängterade vikten av lagpaketet för den nationella säkerheten, men även för individens rättsskydd.

Läs föregående artikel

SFP:s förhandlare i Östra Nylands välfärdsområde nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna

SFP:s förhandlare i Östra Nyland är glada över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få ordförandeskapet och andra vice ordförandeskapet i styrelsen, fyra styrelseplatser och första viceordförandeskapet i fullmäktige. Därtill får partiet ordförandeskapet i Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden, ”Palveluiden järjestäminen”-nämnden, individsektionen, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesvalnämnden. Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och namn förtydligas senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder ännu svenska namn.

Läs följande artikel