Politik A-Ö: Adoption

Vid adoption är det viktigaste att barnets bästa som främjas och sätts i prioritet. Bestämmelser kring adoption måste följa tidens gång och kunna anpassa sig till att familjen idag inte alltid ser ut som familjer historiskt ansetts vara uppbyggda. Det är viktigt att adoptionsrådgivningen fungerar på ett ändamålsenligt sätt, som garanterar barnets intressen, säkerhet och trygghet.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »