Det så kallade flitfällorna kan elimineras genom att se till att det alltid lönar sig att ta emot erbjudet, också kortvarigt, arbete eller sysselsätta sig själv utan att gå miste om sin arbetslöshetsersättning.
Den inkomstbundna arbetslöshetsersättningen ska vara tydlig och tillfällig. Arbetslöshetsersättningen är inte avsedd som ett bassocialskydd, utan för en övergångstid medan man söker nytt jobb.
Familjeföretagens situation underlättas då en familjemedlem har rätt till arbetslöshetsersättning om denne permitteras på heltid.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »