Svenska folkpartiet arbetar för att lyfta fram vårdtestamentet för att underlätta vård i livets slutskede samt för att utveckla terminalvården.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Wallin frågar regeringen om eutanasi

Riksdagsledamot Stefan Wallin har ställt ett skriftligt spörsmål där han frågar om regeringen har för avsikt att anpassa lagstiftningen så att den möjliggör aktiv dödshjälp samt om regeringen är medveten om den starka folkopinionen för eutanasi.