Rättsstatsprincipen viktigast för ett fungerande samhälle

I juli fyllde Finlands regeringsform 100 år. Idag firas hundraårsjubileet av regeringsformen i riksdagen.

– Vår regeringsform från 1919 har utgjort en viktig grund för vår demokrati och har bidragit till att Finland utvecklats till en modern rättsstat. Som EU-ordförandeland understryker Finland vikten av att stärka rättsstatsprincipen runt om i Europa. Det handlar om att respektera oberoende domstolar, mänskliga rättigheter och demokrati och därigenom stärka förtroendet EU-länderna emellan, säger Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Detta nämnde justitieminister Henriksson också idag när hon öppnade den stora rättsstatskonferensen som ordnas i Helsingfors som en del av Finlands EU-ordförandeskap.

– Finland var det första land i Europa med lika rösträtt för män och kvinnor. Rösträtten är något vi verkligen ska värna om och påminna oss själva om att rätten att använda sin röst är en rättighet, betonar Henriksson.

K.J. Ståhlberg hade en nyckelroll i utformandet av vårt lands första grundlag, regeringsformen. Genom den gavs även konstitutionellt skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, såsom yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet.

– Vi ska vara stolta över Finland där alla har rätt att utöva sin religion, säga vad de tycker och visa sin åsikt. Men genom frihet kommer ansvar. Vi får inte tillåta att man gömmer sig bakom yttrandefriheten om man samtidigt kränker andras grundläggande rättigheter.

– Vi ska fortsätta bygga på vårt samhälle och stärka känslan av stolthet och gemenskap. Jag vill även i fortsättningen se ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och jämlikt och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum, säger Henriksson.

Johanna Mantere ny assistent för riksdagsledamot Eva Biaudet

Politices magister Johanna Mantere har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Eva Biaudet. Mantere tillträdde tjänsten den 2 september. Hon har tidigare bland annat jobbat som Assistant Office Manager vid Nederländernas ambassad i Finland, som ersättningsbehandlare vid Aktia Livförsäkring samt gjort praktik vid Finlands ständiga representation i Förenta Nationerna i Geneve.

Läs föregående artikel

Viktor Sundberg ny praktikant hos Nils Torvalds

Viktor Sundberg, 24 år från Mariehamn är ny praktikant hos Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/RENEW) fram till 31 januari 2020.

Läs följande artikel