Rehn-Kivi: Hur tryggar vi mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar?

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om tillgången till läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Systemet för läkemedelsersättning ska trygga att medborgarna till skäliga kostnader får de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av olika sjukdomar. I fråga om sällsynta sjukdomar är detta inte fallet i Finland just nu.

– Det utvecklas konstant nya läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. I framtiden kan vi behandla sjukdomar som vi idag inte har mediciner mot. Vårt hälsovårdssystem måste kunna reagera på den här utvecklingen, säger Rehn-Kivi.

I Finland är det läkemedelsprisnämnden HILA, som verkar under social- och hälsovårdsministeriet, som fattar beslut över ibruktagandet av öppenvårdens läkemedel. Enligt Rehn-Kivi borde man se över utvärderingen och finansieringen av läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Eftersom social- och hälsovårdsreformen bereds som bäst skulle det vara viktigt att också detta arbete påbörjas direkt.

– Alla finländare har rätt till ett gott liv. Alla patienter, också med sällsynta sjukdomar, ska ha rätt och ekonomisk möjlighet till medicinska behandlingar då de finns att få, säger Rehn-Kivi.

Blomqvist: Jämställdhetsaspekten ska beaktas i coronakrisen

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker att jämställdhetsaspekten behöver beaktas i hanteringen av coronakrisen.

Läs föregående artikel

Bakom kulisserna #1

Välkommen till det första avsnittet av podcasten Bakom kulisserna, med partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson! I den går Anna-Maja igenom bland annat läget med coronakrisen, tillsammans med Ted Urho.

Läs följande artikel