SFP i Esbo nominerade nya kommunalvaldskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Eva-Lena Gästrin, Nicholas Kujala, Henry Ndugwa, Marianne Stenbacka och Markus Söderman. Totalt har SFP i Esbo för tillfället 26 nominerade kandidater.

Första periodens fullmäktigeledamot Eva-Lena Gästrin ställer upp för återval.

-Jag ser fram emot att göra valkampanj och att höra om vad som är viktigt för kommuninvånarna, säger Gästrin, som har också är ersättare i stadsstyrelsen.

Marianne Stenbacka vill satsa på en trygg närskola, också på svenska. 

-Jag anser att en av de viktigaste frågorna i kommunen är en trygg skolgång och därför vill jag vill försvara de mindre skolorna i Esbo. De är trevligare och tryggare för både elever och lärare. Jag vill också jobba för att resurserna i våra skolor är tillräckliga för att hålla gruppstorlekarna skäliga, säger Stenbacka.

Markus Söderman är språkvetare och doktorand vid Helsingfors universitet. 

-Viktiga frågor för mig är språkliga rättigheter och möjligheter, utbildning samt småföretagande. Jag ställer upp till val med fokus på dessa tre ämnen och vill se mer kulturellt utbyte mellan olika språkgrupper i Esbo, samt att man satsar på att utveckla företagarandan hos unga Esbobor, säger Söderman.

Nicholas Kujala som är vice ordförande för Svensk Ungdom önskar mera satsningar på preventiva åtgärder i vårdreformen. 

-Regeringens förslag till vårdreform tar ett steg i rätt riktning, men Esbo hör till de största förlorarna. Ett fokus på preventiva åtgärder fattas, och landskapen med en yngre medelålder blir också dem som betalar. Att glömma jämlikhet mellan generationerna är en farlig väg att gå, och finansieringen får inte bestraffa landskap och kommuner med en ung och välmående befolkning, säger Kujala.

De kommande åren kommer att präglas av vårdreformen och den inverkan som finansieringsmodellen har på stadens ekonomi.

Anne Ahlefelt, ordförande för SFP i Esbo, är bekymrad över sparkraven. Skolnätverket och resurserna för skolor och småbarnspedagogik är aktuella även inför den nya fullmäktigeperioden. Alla kommunala sektorer kommer att beröras av balanseringsprogrammet, som behandlas i fullmäktige nästa vecka.  

-Jag är ändå mycket glad över att vi igen kan nominera flera starka kandidater som engagerar sig i bl.a. de här frågorna och vill jobba för att vi ska få det möjligast bra i Esbo, avslutar Ahlefelt.

Inom Helsingfors krets fortsätter arbetet med kommunalvalet och kandidatnomineringen.

SFP i Helsingfors kretsstyrelse nominerade nya kandidater under sitt styrelsemöte den 12.10.

Läs föregående artikel

Partiordförande Anna-Maja Henriksson blickar framåt: Vi har mycket att göra tillsammans!

Riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson återvaldes enhälligt till partiordförande för Svenska folkpartiet i Finland på partidagen i Vanda. Henriksson har lett SFP sedan 2016. Henriksson reflekterar kring året som gått och blickar även framåt.

Läs följande artikel