SFP i Esbo: Rätt till vård på svenska men få som klagar över brister

Esbo stadsstyrelse behandlade idag social- och patientombudsmannens årsberättelse för år 2019. I berättelsen konstateras att endast få kontakter tagits av svenskspråkiga invånare. SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Anders Portin och Christina Gestrin ser ett problem i att andelen svenskspråkiga som kontaktat ombudsmannen är betydligt lägre än den procentuella andelen svenskspråkiga i Esbo.

” Det förefaller vara så att svenskspråkiga inte upplever att det lönar sig att kontakta social- och patientombudsmannen trots att vård på svenska inte alls alltid erbjuds”, konstaterar Gestrin och Portin.

”Svenskspråkiga vänder sig mycket sällan till social- och patientombudsmannen trots att en omfattande utredning år 2019 visat att det är mycket vanligt att svenskspråkiga inte får social- och hälsovård på svenska i Esbo. Trots att endast en handfull svenskspråkiga kontaktat social- och patientombudsmannen bör utlåtandet om den svenska servicen i berättelsen tas på allvar. Social- och patientombudsmannen konstateras i sin rapport att framförallt äldre personer önskar få tala svenska med läkarna och få vårdinstruktioner på svenska. De önskar också att  anteckningar i ”Oma Kanta” portalen skulle finnas på svenska. 

Social- och patientombudsmannen konstaterar att invånarna i en tvåspråkig kommun enligt lag har rätt till vård på svenska och att det gäller hela vårdkedjan. Invånaren bör få recept, vårdföreskrifter, epikriser och läkarintyg på det språk hen valt. Enligt lagen ska en myndighet självmant erbjuda servicen på det språk invånaren uppgett som kontaktspråk eller uppges som invånarens språk enligt befolkningsregistret.

Rehn-Kivi: Lättare parkering för anställda inom hemvården välkomnas!

Från och med idag den 1 juni 2020 blir det lättare för anställda inom hemvården och inom liknande tjänster att parkera. De nya bestämmelserna träder i kraft i samband med den nya trafiklagen. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social – och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi välkomnar lagändringen.

Läs föregående artikel

Henriksson: Barn, unga och företagsamhet i fokus i fjärde tilläggsbudgeten

Exceptionella tider kräver exceptionella beslut. Regeringens fjärde tilläggsbudget på sammanlagt 5,5 miljarder euro är ett historiskt paket för att stärka framtidstron i vårt land och börja återbyggnaden på grund av coronaepidemin. Det säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Vi satsar målmedvetet på såväl infrastrukturprojekt som ökar konkurrenskraften och skapar sysselsättning, samt främjar klimatsmarta framtidslösningar. Vi satsar mycket på barn och unga för att minska de negativa effekterna av epidemin.

Läs följande artikel