SFP i Nyland: datakabeln i Hangö ett välkommet initiativ

Datakabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening via Hangö nästa år.

Datakabeln C-lion är ett utmärkt exempel på hur man lyckats med att fånga upp vad utvecklingen och globaliseringen för med sig. Västnylands geografiska läge mellan Helsingfors, Stockholm och Frankfurt var en huvudorsak till varför man valde just Hangö för kabeln.

Svenska folkpartiet i Nyland anser att datakabeln är ett välkommet initiativ för hela regionen. Om man kan erbjuda den senaste infrastrukturen blir regionen en mer attraktiv plats för företag och inflyttare. Nu finns det möjlighet för stora datacentraler att etablera sig i både Hangö och Raseborg, vilket skulle innebära många nya arbetsplatser och ett uppsving för städernas ekonomi. Stora datacentraler kan sysselsätta flera hundratals människor.

Datakabeln har även inneburit ett tätare samarbete mellan Hangö och Raseborg, något SFP i Nyland också välkomnar. Samarbete med grannkommunerna är något alla drar nytta av. Då det går bra för grannen, går det också bra för den egna kommunen.

Riv upp beslutet om att lägga ner barnledarutbildningen i Helsingfors

Viktigt med fortsatt barnledarutbildning i Helsingfors

Läs föregående artikel

Blomqvist: Stäng eller bygg om farliga plankorsningar

Plankorsningsolyckor är inte ovanliga och myndigheterna har varit medvetna om behovet att åtgärda farliga järnvägskorsningar, men det har skett för långsamt.

Läs följande artikel