SFP i Satakunta nominerade sina tre första kandidater

Svenska folkpartiet i Satakunta har nominerat sina tre första kandidater. Lokalavdelningens ordförande Juhani Järvinen, Nakkila, Ida Thomsen, Björneborg och Tomas Lundström från Karvia. Partiet har aldrig tidigare haft kandidater i Karvia och Nakkila. I Björneborg har partiet senast haft kandidater i kommunalvalet år 1988.

– Jag är glad att vi nu har tre kandidater och fler är på kommande. I Björneborg har vi senast haft kandidater i valet 1988. Jag får ofta frågan att varför SFP? Jag vill på alla sätt  bidra till språkinlärning och uppmuntra såväl unga som äldre att lära sig landets andra nationalspråk. Vårt parti är inte enbart ett språkparti utan vi för en hållbar ekonomisk politik och vi vill satsa på utbildningen. Det kommer att finnas utmaningar under den kommande perioden, såväl ekonomiska som strukturella, men jag är hoppfull att genom gott samarbete kommer vi att få mycket till stånd, säger SFP i Satakuntas ordförande Juhani Järvinen från Nakkila.

– I Björneborg planeras nya industriprojekt vilket är fantastiskt. Dessa har en direkt inverkan på stadens och företagens livskraft. Exportindustrins internationella företag skapar nya efterlängtade arbetsplatser vars arbetstagarna får njuta av de lokala småföretagens tjänster. På detta sätt kan vi erbjuda lönsamt företagande i Björneborg för dem som vill uppfylla sina drömmar. Karriärutveckling och små barn krockar ofta samman i samma livsskede och därför upplever jag som extra viktigt att utveckla småbarnspedagogiken och det stöd som ges till barnfamiljer. I de små ligger vår framtid. Björneborg är en bra stad att bo i och jag vill vara med och påverka så att det är så även i framtiden, säger Ida Thomsen.

– Jag fungerar själv som företagare i Karvia och vill därför även arbeta för företagens bästa. Vi måste på alla sätt arbeta för att bevara arbetsplatserna i Karvia. Det sker enbart genom gott samarbete med såväl kommunen, politiker som regionens företagare. Kommunen borde utvecklas i en riktning som lockar allt fler att bo i Karvia. Det finns flera goda exempel på hur man lyckats ta med nyfinländare och få dem att trivas i regionen. Karvia har goda förutsättningar att växa, om vi är redo att arbeta för det, säger Tomas Lundström.

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på över 5%. SFP fortsätter att växa och partiet kommer att ha kandidater i minst 60 kommuner och i en större del av Finland än någonsin tidigare. I SFP politik ligger människa i fokus. Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget.I svåra ekonomiska tider framhävs partiernas värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson minister i 2 000 dagar.

SFP:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag varit minister i 2 000 dagar.

Läs föregående artikel

Ett historiskt år

Vi står inför en annorlunda jul. Det har varit ett år vi sent ska glömma. Coronaviruset har prövat hela vårt samhälle och oss som individer.

Läs följande artikel