Självklart att familjeledigheterna ska förnyas

Helsingin Sanomat skrev igår om stridigheter mellan regeringspartierna om tidtabellen för en möjlig reform av familjeledigheterna.

Av partierna vill Samlingspartiet försnabba reformen, medan Centern och Sannfinländarna bromsar.

– Det är synd att regeringens inre stridigheter förhindrar oss från att genomföra denna för sysselsättningen och jämställdheten livsviktiga reform. Behovet att förnya familjeledigheterna är uppenbart, och att främja det är inte att förhasta, som blivande familjeminister Saarikko påstår. Tvärtom får det vara nog med förhalandet, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

SFP presenterar sitt alternativ till regeringens budgetförslag tisdagen den 25.10. kl. 11.00.

– I samband med vår skuggbudget kommer vi att presentera en lösning för att förnya familjeledigheterna och hemvårdsstödet. Vår modell, som vi pratat om länge, minskar löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män samt avskaffar hindren för en jämlik karriärsutveckling. Många utredningar har dessutom på sistone visat att Finland i första hand måste förnya sin arbetsmarknad, inklusive familjeledigheterna.

Att ifrågasätta demilitariseringen förbättrar inte säkerhetspolitiska läget

Försvarsminister Jussi Niinistö uttalade sig i morgonens Ykkösaamu om att man kunde diskutera Ålands demilitariserade position, eventuellt som en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet.

Läs föregående artikel

Wallin frågar regeringen om eutanasi

Riksdagsledamot Stefan Wallin har ställt ett skriftligt spörsmål där han frågar om regeringen har för avsikt att anpassa lagstiftningen så att den möjliggör aktiv dödshjälp samt om regeringen är medveten om den starka folkopinionen för eutanasi.

Läs följande artikel