Torvalds inför EU-toppmötet: Solvensstöd till företag avgörande för återhämtningen

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) väntas få en nyckelroll i arbetet med EU:s nya instrument för solvensstöd till företag efter covid19-pandemin.

– Att EU så snart som möjligt hjälper små och medelstora företag som har drabbats av tillfälliga svårigheter kommer att spela en avgörande roll för den ekonomiska återhämtningen, säger han inför fredagens toppmöte.

På fredag och lördag sammanträder EU:s stats- och regeringschefer för ett extrainsatt toppmöte. På agendan står förhandlingar om unionens kommande budget och det stora återhämtningspaketet efter covid19-pandemin.

– Medlemsländerna i rådet måste enas om en lösning så snart som möjligt. Vi befinner oss i en exceptionell situation, och alla åtgärder i återhämtningspaketet brådskar, säger Nils Torvalds.

En betydande del av det föreslagna 750 miljarder euro stora återhämtningspaketet kommer att utformas som ett nytt instrument för solvensstöd till företag som har drabbats av tillfälliga betalningssvårigheter på grund av pandemin.

Nils Torvalds förbereder sig nu för rollen som en av budgetutskottets två rapportörer för instrumentet.

– Som rapportör blir min roll att se till att vi så snart som möjligt hittar politiskt acceptabla lösningar i den här brådskande frågan. Det handlar, något förenklat, främst om vilka kriterier som ska ligga till grund för framtida beslut om investeringar och lånegarantier.

Solvensstödsinstrumentet kan, beroende på Europaparlamentets och rådets beslut, komma att mobilisera så mycket som 500 miljarder euro.

Nils Torvalds poängterar att de kommande investeringsbesluten, som kommer att fattas av Europeiska investeringsbanken och självständiga fondförvaltare, bör ligga i linje med bland annat den gröna given.

– Att överblicka var medlen behövs mest är en utmaning, särskilt som förändringstakten i näringslivet fortsätter öka. Generellt kan jag ändå säga att mindre underleverantörer, som saknar de kassor som större bolag sitter på, är en kategori som har drabbats särskilt hårt.

Det formella beslutet om att Nils Torvalds blir en av två rapportörer i Europaparlamentets budgetutskott väntas under de kommande veckorna.

Henrik Wickström vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Henrik Wickström, 25, från Ingå ställer upp för omval till posten som vice ordförande för SFP. Wickström valdes till en av partiets tre vice ordförande i samband med partidagen i Vasa 2019.

Läs föregående artikel

Torvalds: Välkommen kompromiss, med tre problem

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Europeiska rådets beslut om återhämtningsfonden. – Men jag hade hoppats på starkare skrivningar om rättsstatsprincipen och klimatprioriteringarna

Läs följande artikel