Torvalds: Viktigt att EU stöder investeringar i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt

Investeringsprogrammet InvestEU ska under de kommande åren 2021-2027 öka på investeringarna, med fokus på att investera mera i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt. Det konstaterar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) inför onsdagens omröstning.

– Jag vill att EU  ska vara världsledande inom innovation och utveckling, och för att det ska vara möjligt behöver vi program som InvestEU, säger Torvalds. Det är dags att vi skapar ett ramverk för att använda EU-medel som sporrar till innovativt tänkande och tar tillvara den anda av nytänk som finns runt om i EU.

InvestEU är en del av den fleråriga budgetramen  och erbjuder säkerheter för projektfinansiering. Programmet säkerställer att lovande projekt får garantier för sin finansiering, vilket möjliggör att de genomförs.

Torvalds, som förhandlat fram programhelheten som den liberala ALDE-gruppens representant, betonar ändå en viktig hållbarhetsaspekt:

– För att försäkra oss om att pengarna används i enlighet med EU:s prioriteringar, har vi även förhandlat fram en mekanism som kontrollerar att alla investeringar som stöds är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara, understryker Torvalds. InvestEU är ett väldigt viktigt instrument för att styra den ekonomiska utvecklingen i en hållbar riktning. Vi vill ha mera investeringar, men utan att tumma på våra principer om ekonomisk och framförallt ekologiskt hållbarhet, slår Torvalds fast.

Omröstningen i Europaparlamentet äger rum på onsdag den 15 januari 2019. Omröstningen fastställer Europaparlamentets position, varefter lagförslaget går vidare till trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, EU-rådet och kommissionen.

 

Blomqvist: Nya investeringar i Koverhar hamn ökar trycket på järnvägens elektrifiering

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist gläds över intentionsavtalet mellan Hangö Hamn och hamnoperatören Oy M. Rauanheimo Ab som vill utveckla Koverhar hamn för bulktrafik. 

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi behöver EU för att lösa klimatförändringen

På onsdagen diskuteras klimatförändringen och den globala vågen av utdöende arter i riksdagen. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att Finland ska kunna se klimatförändringen som en positiv utmaning och betonar vikten av gemensamma insatser på EU-nivå.

Läs följande artikel