Vem betalar SDP:s flirt med kultursektorn?

Stefan Wallin förundrar sig över SDP-ministarnas kulturpolitiska utspel, som höjer statsutgifterna och minskar skatteinkomsterna utan att ministrarna berättar varifrån de pengarna skulle ta

Förra kulturministern Stefan Wallin förundrar sig över SDP-ministarnas kulturpolitiska utspel, som skulle höja statsutgifterna och minska skatteinkomsterna utan att ministrarna berättar varifrån de ersättande pengarna till statskassan i så fall skulle tas.

Wallin syftar på finansminister Antti Rinnes vilja att slopa den tioprocentiga mervärdesskatten på tidningsprenumerationer och kulturminister Piia Viitanens förslag om höjda låne-ersättningar till författare.

– Båda förslagen är självfallet sympatiska och värmer allas våra hjärtan, som klappar för inhemsk litteratur och tidningspressens kämpiga strukturomvandling. Men dessvärre är de svårförenliga med statsekonomins tillstånd. Det är ingen konst att förlänga listan på goda anslag som borde höjas eller elaka skatter som borde sänkas, men det tjänar ingenting till att bygga luftslott som väcker falska förhoppningar ute på fältet.

Wallin noterar att SDP-ministrarnas kulturpolitiska flirt sattes in några dagar innan en av årets stora manifestationer för det trycka ordet, Helsingfors bokmässa, börjar. Det var en noga vald tidpunkt för flirten, eller sedan bara en sagolik slump, säger Wallin.

Saamelaisasioista vastaava ministeri Henriksson sai oman kummiporon

Keskiviikkona oikeusministeri Henriksson kertoi meneillään olevista ILO-sopimuksen ratifiointivalmisteluista kulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa järjestetyssä kaikille avoimessa tilaisuudessa.

Läs föregående artikel

Igen ett hot mot landsbygden

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten godkänner inte varslandet om utdragen tidtabell för utbetalning av jordbruksstödet och ställer oss kritiska till den alltmer ökade byråkratin inom jordbruket.

Läs följande artikel