Torvalds och Biaudet: Migrationssatsningarna är välkomna men otillräckliga

De resurser som nu går till flyktingkrisen bör främst allokeras till humanitär hjälp till flyktinglägren och för att hjälpa dem som fallit offer för människohandlare och fräcka smugglare.

Europaparlamentets budgetutskott godkände i måndags ett budgetpaket för migration på sammanlagt 401,3 miljoner euro. Paketet, som bland annat innehåller tilläggsresurser för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, förväntas godkännas på Europaparlamentets minisession i Bryssel idag, onsdag.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) stöder paketet men efterlyser att balansera resurserna så att tilläggsresurserna används för att hjälpa flyktingar här och utanför EU hellre än stora investeringar i gränsövervakningskapacitet och returnering av asylsökare.

– EU har i den här katastrofala situationen ingripit med de första nödvändiga åtgärderna. Situationen är långt ifrån över ännu, och risken finns att en del av våra åtgärder nu riktas lite snett. Flytkingkrisen i Europa kan skötas rationellt med ett välfungerande samarbete mellan EU och de enskilda medlemsländerna som ansvarar för situationen, säger Torvalds.

– De resurser som nu går till flyktingkrisen bör främst allokeras till humanitär hjälp till flyktinglägren och för att hjälpa dem som fallit offer för människohandlare och fräcka smugglare. Det är viktigt att se till att gränsövervakningsåtgärderna och de militära åtgärderna inte slukar oproportionerligt mycket av resurserna, säger riksdagsledamot och tidigare diskrimineringsombudsman Eva Biaudet (SFP).

Europaparlamentet röstar om paketet ikväll kl. 20 finsk tid.

Wallin motionerade om vägar, brobygge och fästingvaccin i Åboland

Åboländska riksdagsledamoten Stefan Wallin (SFP) lämnade på fredagen in fyra budgetmotioner med anledning av förslaget till statsbudget för 2016.

Läs föregående artikel

Rantala leder tvåspråkighetskommitté

Helsingfors stadsstyrelse har idag på sitt möte tillsatt en tvåspråkighetskommitté. Marcus Rantala (SFP) valdes till ordförande för kommittén, vars mandatperiod sträcker sig till nästa kommunalval.

Läs följande artikel