Wickström: Flytta den svenskspråkiga räddningsutbildningen till Nyland!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till Nyland för att säkra att vi även framöver har svenskspråkig personal inom räddningsväsendet. Utbildningen kunde äga rum t.ex. i Helsingfors.

Wickström besökte Ekenäs räddningsverk under torsdagen (igår). Under besöket diskuterades behovet att öka intresse och möjligheterna för  svenskspråkiga att gå brandmannautbildningen.

– Det bör finnas en jämlik tillgång till räddningstjänster på svenska i hela landet. Idag ser vi att bristen är stor runt om i Svenskfinland. För att lättare locka svenskspråkiga studerande skulle det vara ändamålsenligt att placera utbildningen i huvudstadsregionen, säger Wickström.

Wickström lyfter upp att det inom de närmaste åren kommer det att behövas 2500 nya brandmän i Finland. I dagsläget utexamineras 130 per år varav svenskspråkiga en bråkdel.

– Det är viktigt att ni nu försöker öka intresset för utbildningen och gör specialinsatser för den svenskspråkiga utbildningen. För SFP är det viktigt att du ska känna dig trygg i alla situationer. Då du råkar i nöd är det viktigt att du kan få hjälp på ditt modersmål, svenska eller finska, säger Wickström.

Trygghet ett av människans viktigaste grundbehov

För SFP är det viktigt att man i Finland ska kunna leva tryggt, fri från rädsla, våld och trakasserier. SFP betonar att hjälpen ska finnas nära då man behöver den. Riksdagsvalskandidat Sari Somppi menar att trygghet kan se olika ut beroende person, men hon vill speciellt lyfta tryggheten kring psykisk ohälsa, sjukvård, boendemiljöer, den äldre befolkningen och polisens arbete.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Nyland behöver fler högskoleplatser

Huvudstadsregionen är enormt viktig för hela Finlands ekonomi. Vi har inte råd men den hjärnflykt vi har idag. Vi behöver flera högskoleplatser i Nyland för våra unga, säger Anders Adlercreutz, riksdagsledamot för SFP.

Läs följande artikel