Wickström: Slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt på sysselsättningen!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att man nu ser över möjligheten att i framtiden slopa arvs- och gåvoskatten. Slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen

– Det är viktigt att vi nu skapar de bästa möjligheterna för företag att växa. Slopande av arvs- och gåvoskatten skulle vara framför allt viktigt med tanke på generationsväxlingar i företag, säger Wickström.

Finland behöver flera företag inte färre. Idag läggs många företag ner när en generationsväxling kunde vara möjlig. Detta på grund av det rådande beskattningsläget. Wickström påpekar att för att trygga företagsamheten och är det viktigt att man på alla sätt underlättar generationsväxlingar för företag. 

– Finland har inte råd att gå miste om fungerande och blomstrande företag. Trots att arvs- och gåvoskatten inte finns med i regeringsprogrammet borde den kunna ingå när vi för diskussion om företagsamheten i Finland, säger Wickström. 

Wickström poängterar att slopande av arvs- och gåvoskatten handlar om en helhet som kunde ha en positiv effekt på sysselsättningen.

– Avskaffande av arvs- och gåvoskatten skulle skapa bättre möjligheter för företag att leva vidare. Samtidigt kunde vi ersätta den med en skatt i det skede egendomen realiseras via en försäljning. Modellen utgår från att det kan vara såväl för bröstarvingar, släktingar eller exempelvis anställda som tar över företaget. Det här skulle minska på en av de största riskerna i ett företags existens, säger Wickström.

Blomqvist: Farsdag och jämställt föräldraskap är viktigt året om

På söndag firar vi farsdag och uppmärksammas pappor, föräldraskap och gemenskap. I samband med dagen påminner ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, om vikten av pappors rätt till jämställt föräldraskap.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför välfärdsområdesvalet 2022

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade 15 kandidater till välfärdsområdesvalet. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022. Inför valet i januari har SFP och Samlingspartiet ingått ett valförbund i Egentliga Finland.

Läs följande artikel