Blomqvist: Farsdag och jämställt föräldraskap är viktigt året om

På söndag firar vi farsdag och uppmärksammas pappor, föräldraskap och gemenskap. I samband med dagen påminner ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, om vikten av pappors rätt till jämställt föräldraskap.

– Att vara förälder är en värdefull och viktig uppgift. Aktivt deltagande i familjelivet stärker pappors relation till familjen och stöder barnets utveckling. De värden vi firar under farsdagen är viktiga året om, säger Blomqvist.

Nordiska studier visar att de flesta föräldrar anser att pappan ska vara nära involverad i omsorgen av barn, och att föräldraledighet ska delas lika. Samtidigt är en femtedel av finländska pappor inte alls lediga från jobbet för att vara hemma med sina barn. Av familjeledigheterna används i snitt bara 10 % av pappan.

– Det är tydligt att det i praktiken uppstår trösklar eller barriärer för många pappor att ta ut familjeledighet. Förslaget till familjeledighetsreform är därför ett viktigt steg mot att främja jämlikt föräldraskap och pappors rätt till familjeliv. Samtidigt behövs också en attitydförändring i samhället för att undanröja osynliga hinder och diskriminering. Pappor ska ha jämlika möjligheter till aktivt föräldraskap – varje dag, avslutar Blomqvist.

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiets kretsstyrelse nominerade 18 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 64 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Läs föregående artikel

Wickström: Slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt på sysselsättningen!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att man nu ser över möjligheten att i framtiden slopa arvs- och gåvoskatten. Slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen

Läs följande artikel