Wickström: Vi behöver se en mer integrerad nordisk marknad

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att man inom Norden aktivt hittar åtgärder som skapar en mer integrerad marknad. Wickström ser mycket positivt på det ökande samarbetet mellan de nordiska länderna och vill se krafttag för att öka samarbetet ytterligare inom ekonomin och näringslivet.

-Vi lever i en ny värld efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och Europa står inför stora ekonomiska utmaningar. Vi måste hitta nya sätt att agera och i den nordiska marknaden ser jag stora möjligheter, säger Wickström. 

Som ett exempel på vad som kunde göras lyfter Wickström upp att lagstiftningen för företag kunde ses över så att den mera skulle överensstämma med lagstiftning i de olika nordiska länderna. Enligt Wickström skulle en mer enhetlig lagstiftning gynna företagare i alla länder i Norden. 

-I Finland har vi tidigare kunnat dra nytta av den ryska handeln. Nu kommer det knappast att vara möjligt på länge. Vi måste nu hitta nya lösningar och jag ser mycket potential i Norden. Vi behöver också uppmuntra finländska företag att våga satsa på marknader utanför Finland, och här spelar Norden och speciellt Sverige en viktig roll. 

-Nu behöver vi tillsammans avskaffa onödig byråkrati och se till att det är enkelt för våra företag att etablera sig i ett annat nordiskt land. Vi ska skapa den bästa marknaden för företag i Norden. Möjligheter för det finns, säger Wickström.

Rehn-Kivi: Vårdgarantin är en satsning på folkets välmående.

Idag debatterar riksdagen regeringens proposition om en ändring av hälso- och sjukvårdslagen som ska garantera snabbare vård inom primärvården också i icke-brådskande fall. Reformen medför en förkortning av väntetiden för icke-brådskande vård från tre månader till sju dagar och bedömningen av vårdbehovet ska göras samma dag som patienten tar kontakt. De striktare kraven kommer att tas i bruk stegvis, 14 dagars vårdgarantin tas i bruk den 1.9.2023 och 7 dagars vårdgaranti den 1.11.2024.

Läs föregående artikel

Henriksson: Våra barn och unga förtjänar bästa möjliga förutsättningar inför framtiden

Idag har regeringen beslutat om ett förslag till årets andra tilläggsbudget för 2022 bland annat för att möta de behov som uppstått som följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För Svenska folkpartiets ordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson har det varit viktigt att lindra de negativa följderna som coronapandemin inneburit för barn och ungdomar.

Läs följande artikel