Mats Löfström

Mats Löfström är född och uppvuxen på Eckerö och riksdagsledamot för Åland. Löfström är medlem i Svenska riksdagsgruppen och hör till partiet Åländsk Center.

09-432 3090
mats.lofstrom@riksdagen.fi


Artiklar

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström föreslår att Finland inför skogskonto-modell

På nyårsdagen drog stormen Aapeli (Alfrida) genom de finska skogarna. Bara på Åland orsakade Aapeli skogsskador som uppskattas omfatta minst 4 års avverkningar. Liknande stormskador drabbar skogsbrukare hårt, då de tvingas hantera och sälja virke i mycket större mängder än planerat. Skogsägarna beskattas sedan normalt för inkomsten enligt kalenderår, trots att ett dyrt och långt arbete med röjning och återplantering återstår i flera år, då lite eller ingen skog kommer kunna avverkas som normalt.