Otto Andersson

Svenska riksdagsgruppens ordförande, Riksdagsledamot från Nylands valkrets, Stadsfullmäktigeordförande i Lovisa samt välfärdsområdesfullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

otto.andersson@riksdagen.fi
https://ottoandersson.fi/


Artiklar

Otto Andersson: SFP:s Samkrets behöver en egen plats i partiets presidium

Riksdagsledamot Otto Andersson anser att Svenska Folkpartiets stadgar behöver ändras så att också SFP:s Samkrets i framtiden kan ha en egen vice ordförande och representant i partiets presidium.

Andersson vill bli partiordförande

Otto Andersson, riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens ordförande, ställer sig till förfogande som SFP:s partiordförande vid partidagen i juni. Andersson säger att folkrörelsen SFP givit honom otroligt mycket och att han därför också vill ge sitt yttersta för SFP.

Andersson om interpellationen gällande arbetsmarknaden: Ett framtida nordiskt välfärdssamhälle förutsätter samtidigt en nordisk arbetsmarknad

På tisdagen diskuterade riksdagen interpellationen gällande arbetsmarknaden som oppositionspartierna SDP, De Gröna och Vänsterförbundet lämnat in. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Andersson om regeringens budgetförslag: Vi behöver en politik som skapar förutsättningar för tillväxt och tryggar konkurrenskraften

På tisdagen under riksdagens plenum diskuterades regeringens budgetproposition för 2024. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Den nya riksdagen har inlett sitt arbete

Vid skrivande stund har riksdagen nyss inlett sitt höstarbete och om några veckor är det dags för regeringen Orpos första budgetmangling. Trots att riksdagsvalet hölls redan den andra april är det egentligen först nu, fem månader senare som riksdagen inleder sina normala veckorutiner. Orsaken till detta är regeringsförhandlingarna som höll på i cirka åtta veckor på Ständerhuset i Helsingfors. Riksdagen behandlade sedan det nya regeringsprogrammet i juni innan sommarpausen började.

Gruppordförande Andersson: Finland ska vara ett land, där var och en kan leva trygg och accepterad

På onsdagen under riksdagens plenum diskuterades statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Gruppordförande Andersson: För att kunna trygga välfärden och servicen även i framtiden, behövs en stabil ekonomi.

På onsdagen under riksdagens plenum debatterades det nya regeringsprogrammet. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Annika Kuoppamäki är Otto Anderssons riksdagsassistent

Politices kandidat Annika Kuoppamäki har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Otto Andersson. Kuoppamäki har under det senaste året jobbat som kampanjkoordinator för SFP i Nyland och varit praktikant på Statens revisionsverk. Hon är hemma från Sibbo och studerar statskunskap vid Åbo Akademi.