Motion 31 – Ersättande av mopedbilar i trafiken

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Redan en längre tid har mopedbilarnas säkerhet i trafiken diskuterats och i synnerhet efter det senaste tragiska fallet då två ungdomar förolyckades i en frontalkrock.
Mopedbilars kaross är gjorda av plast, deras hastighet är betydligt lägre än den övriga trafikens och de saknar dessutom den säkerhetsutrustning en vanlig bil har.
Dessutom kostar, p.g.a. små tillverkningsserier, en mopedbil i praktiken lika mycket som en liten normalbil.

Jag föreslår att SFP aktivt arbetar för följande förändring:

  • mopedbilar ersätts med vanliga bilar på så sätt att man kan skaffa en sådan som 16-åring, dock så att hastigheten begränsas till 60 km/h med såpass avancerad utrustning att den inte är lätt att kringgå. Detta torde inte vara tekniskt vara svårt med dagens datorstyrda teknik i bilarna. Då man fyller 18 år och får vanligt körkort tas den hastighetsbegränsande tekniken bort.
  • betydande sanktioner, både ekonomiska och så att det vanliga körkortet framskjuts ifall man blir fast för att ha kringgått hastighetsbegränsningen
  • tydligt märkt bil, med stor triangel bak på bilen såsom mopedbilar nu har, som visar andra trafikanter att det är frågan om en hastighetsbegränsad bil

Christer Silén
SFP Sibbo

Partifullmäktiges svar:

Mopedbilarna börjar bli en vanligare syn i trafiken men fortfarande är deras andel av trafikparken marginell. Det finns ca 2,7 miljoner personbilar i trafik i Finland, 318.000 mopeder, men endast 10.000 mopedbilar. Det såldes 582 mopedbilar i Finland senaste år, i Europa knappt 23.000. Hälften av dessa såldes i Frankrike där de främst används av äldre personer. Antalet olyckor med mopedbilar har också minskat, sedan 2012 har 5 personer omkommit i olyckor med mopedbilar.

Motionärens förslag om att bilar med strypt effekt skulle vara lämpligare kan diskuteras. Faktum är att en bil som väger ett ton eller mera är en trafikfara på ett helt annat sätt än en mopedbil som väger 425 kg. Inom EU har man dessutom strävat till att harmonisera fordons- och körkortsregler och ta bort nationella undantag. En bil med strypt effekt är också problematisk eftersom det relativt enkelt går att kringgå begränsningarna vilket i värsta fall skulle leda till att vi har en mängd bilar i oerfarna händer på våra vägar.

Det som krävs är upplysningsarbete gentemot bilister så att dessa inser att en mopedbil oftast körs av en ung person utan den erfarenhet som bilisten har. Det har förekommit rapporter om att mopedbilar behandlats illa av andra trafikanter och fått utstå negativa reaktioner.

Mopedbilarnas fordonsvagn är tillverkade av svetsad aluminium, med plastkaross i samma plastmaterial som dagens bilar. Mopedbilar har ljus, led-ljus, dimljus och ABS-bromsar som motsvarar vanliga bilar, liksom säkerhetsbälten. Ungdomar behöver bra körutbildning innan de ger sig ut i trafiken, oavsett om det sker med mopeder eller mopedbilar. Riksdagens kommunikationsutskottet har behandlat säkerheten med mopedbildar som ett eget ärende under våren 2017. Det kunde då noteras att de statistiska beläggen för osäkerheten med mopedbilar inte har statistiskt belägg.

Partifullmäktige föreslår att motionen anses besvarad med denna utredning.