Motion 15 – Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

Beslut

SFP arbetar för

  • att tydliggöra regelverket för skiftesarbete när det gäller vård av sjukt barn så att tillgången till dygnsvila kan garanteras

Behandling

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet vill att det ska vara lätt att kombinera arbete med familj. För föräldrar med skiftesarbete kan det ibland bli utmanande att få vardagen att fungera smidigt, särskilt ifall barnet insjuknar och föräldrarna är tvungna att vara hemma för att vårda det sjuka barnet. I dagens läge kan en förälder åt gången stanna hemma för att vårda sjukt barn. Det innebär, precis som motionärerna beskriver, att en förälder som arbetat nattskift kan vårda det sjuka barnet på dagen då den andra föräldern arbetar, men därefter ändå förutsätts arbeta ett nytt nattskift.

Med hjälp av lokala avtal kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att en arbetstagare, som efter ett nattskift vårdat ett sjukt barn hemma, kan stanna hemma från följande nattskift och ändå lyfta lön. Lagen kräver emellertid inte att arbetsgivaren erbjuder denna möjlighet för arbetstagaren.

Förutom att en dylik situation är utmanande ur arbetstagarens synvinkel, kan den också äventyra arbetssäkerheten eftersom arbetstagaren inte haft möjlighet till tillräcklig vila mellan arbetsskiften. Ifall lagstiftningen gällande detta skulle ses över, skulle det ändå skapa orättvisa situationer för andra familjer. I familjer där föräldrarna arbetar kontorstid kan man i motsvarande mån vara tvungen att vaka på natten för att vårda sjukt barn, vilket innebär att dygnsvilan inte heller uppfylls. Lokala avtal, särskilt inom branscher där arbets- eller patientsäkerheten kan äventyras, kan vara ett sätt att komma åt utmaningarna.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att tydliggöra regelverket för skiftesarbete när det gäller vård av sjukt barn så att tillgången till dygnsvila kan garanteras

Motion

Enligt arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 har personer rätt att vara hemma 4 dagar för att ordna vård eller vårda sjukt barn. För personer med skiftarbete gäller detta inte nu. Scenariot kan vara som följer: Idag är personer som arbetar nattskift tvungna att först vara på arbete (11 h max tid enligt SH-avtalet kap. 3 paragraf 11 mom.2), sedan sköta sitt sjuka barn när de kommer hem och sedan gå på arbete igen. Personen i fråga har inte rätt att vara borta från arbetet på tillfällig vårdledighet och inte heller partnern om hen har kontorsarbetstider (8-16). Den som arbetar nattskift hinner sova ca. 3h efter att partnern kommit hem innan det är dags att göra sig redo inför nästa skifte vilket inte är en hållbar situation.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

  • Att barnets andra vårdnadshavare eller partnern till en person som har skiftarbete och gör eller har gjort nattskift ska ha rätt att vara tillfälligt vårdledig för vård av sjukt barn.
  • Att dygnsvilan för personer med skiftes- eller nattarbete inte kan tolkas som tillfällig vårdledighet genom ett förtydligande av Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 4 kap §6.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Förbundsordförande

Agneta Udd-Saarela, Generalsekreterare