Coronaviruset känner inga gränser – det bör vi inte heller göra.

Riksdagsledamöterna Eva Biaudet (SFP) och Johan Kvarnström (SDP) har undertecknat ett upprop för europeisk solidaritet i dessa svåra tider. Uppropet är undertecknat av 42 nationella beslutsfattare från 25 europeiska länder. I uppropet konstaterar beslutsfattarna att världen aldrig varit så väl rustad för en global pandemi som just nu med tanke på alla starka internationella nätverk och institutioner så som Världshälsoorganisationen (WHO).

-Det är slagordet ”tillsammans” som kommer vara det som avgör hur väl vi klarar av denna kris. Tillsammans skall vi förhindra spridning av viruset, genom att ta ansvar för varandra och genom att skydda de svagaste bland oss​. Tillsammans kan vi också övervinna de ekonomiska utmaningar som denna kris ställer, anser riksdagsledamot Kvarnström.

I den gemensamma överenskomna texten konstateras också att en åtgärd varit att stänga gränser inom Europa. Det minskar möjliga kontaktpunkter i epidemins förtecken. Men undertecknarna konstaterar också att det skulle vara ett misstag att tro att nationalstaterna ensamma kan klara de globala utmaningarna.

– För att besegra viruset och dess svåra konsekvenser både socialt och ekonomiskt, måste vi akta oss att stirra oss blinda endast på det som sker på hemmaplan. Vi behöver arbeta tillsammans såsom nordbor, européer och världsmedborgare. Varje människa är lika värdefull, säger riksdagsledamot Biaudet.

 

Läs uppropet i sin helhet här:

http://insieme-together.eu/

 

Adlercreutz: HUS, ta ert förnuft till fånga!

Samjouren i Raseborgs sjukhus står på spel då styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) möts inkommande måndag. Beredningens förslag är att samjouren ska slopas. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är förbluffad över beredningens kortsiktighet och vädjar till styrelsen att gå emot beredningens förslag.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Viktiga åtgärder för att motverka konkurser

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz välkomnar de åtgärder som justitieminister Anna-Maja Henriksson presenterade idag. Målsättningen med åtgärderna är att underlätta den ekonomiska situationen både för privatpersoner och företag.

Läs följande artikel