Europaparlamentets miljöutskott godkände Torvalds kompromissförslag för direktivet om förnybar energi

Europaparlamentets miljöutskott har den 17 maj godkänt kompromissförslaget för direktivet om förnybar energi, som Nils Torvalds (SFP / Renew) förhandlat fram under det senaste halvåret. Med tanke på att förhandlingarna varit svåra, är utskottets huvudförhandlare Torvalds nöjd över att en kompromiss, som majoriteten av utskottsledamöterna kunde stöda, slutligen hittades.

– Vi kan vara nöjda över att det inte gick värre än så här, är Torvalds första reaktion över resultatet. 

Trots att majoriteten stödde Torvalds kompromissförslag, är han alltså inte helt nöjd med resultatet.

– Vi var tvungna att ge efter i vissa för Finland viktiga frågor, som t.ex. vilken sorts bioenergi som kan anses förnybar. Svårigheterna under förhandlingarna har ofta haft att göra med oförmågan att se hur olika våra europeiska skogar är och mår. Med tanke på maktstrukturen i miljöutskottet, kunde det ändå ha gått riktigt illa och vi lyckades undgå flera fallgropar, säger Torvalds. 

– Ambitionsnivån hölls så hög som den behöver vara för att nå våra klimatmål, samtidigt som vi lyckades bl.a. förbättra texten för att säkerställa att den fungerande skogsförvaltningsmodellen i Norden inte hotas, tillägger Torvalds.

Jobbet är ändå långt ifrån färdigt. En relativt svag majoritet i miljöutskottet översätts sällan i en majoritet i plenum, då hela parlamentet ska rösta om direktivet. Även kommissionens plan på att bli av med ryska fossila bränslen kommer att spela en roll i hur parlamentet som helhet kommer att rösta på hösten. 

– Till näst går jag in i förhandlingar med industriutskottet för att hitta en gemensam linje som vi sedan kan presentera för hela parlamentet. Jag är nöjd över att miljöutskottet med detta omröstningsresultat gett mig förtroendet att föra dess talan i de fortsatta förhandlingarna, avslutar Torvalds.

SFP i Helsingfors: Två mandat är målet!

Under veckoslutet hölls SFP i Helsingfors kretsmöte och då blev även de första kandidaterna inför riksdagsvalet 2023 nominerade.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Vårdgarantin är en satsning på folkets välmående.

Idag debatterar riksdagen regeringens proposition om en ändring av hälso- och sjukvårdslagen som ska garantera snabbare vård inom primärvården också i icke-brådskande fall. Reformen medför en förkortning av väntetiden för icke-brådskande vård från tre månader till sju dagar och bedömningen av vårdbehovet ska göras samma dag som patienten tar kontakt. De striktare kraven kommer att tas i bruk stegvis, 14 dagars vårdgarantin tas i bruk den 1.9.2023 och 7 dagars vårdgaranti den 1.11.2024.

Läs följande artikel