Finland kan inte stänga öronen för UNHCR

Nu är det inte läge att slå ifrån sig och gömma sig bakom att FN:s organ bara kan ge rekommendationer. Nu är det dags att se sanningen i vitögat och inse att asylpolitiken behöver en kursändring, säger SFP:s riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

FN:s flyktingorganisation UNHCR har uttryckt stor oro för att Finland sänder tillbaka asylsökande till sina hemländer – trots att de behöver skydd. Motiveringen från finländskt håll har varit att de kan bosätta sig i någon annan del av hemlandet. Det här används som motivering till att inte bevilja asyl i Finland.

− Finlands regering bör ta UNHCR:s budskap på största allvar, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

UNHCR har konstaterat att Finland i asylbesluten allt oftare hänvisar till att de som flyr borde ta sig till andra delar av sitt hemland.

− Nu är det inte läge att slå ifrån sig och gömma sig bakom att FN:s organ bara kan ge rekommendationer. Nu är det dags att se sanningen i vitögat och inse att asylpolitiken behöver en kursändring, fastslår Henriksson. I slutändan handlar det om människoliv.

Regeringens flyktingpolitik har fått sin prägel av Sannfinländarnas avoghet mot asylsökande.

− Trots att Sannfinländarnas människosyn inte dög för Samlingspartiet och Centern i somras låter regeringen arvet leva kvar. Det är mycket trist, säger Henriksson.

Samtidigt välkomnar hon den nye inrikesministern Kaj Mykkänens resonemang om att Finland borde höja flyktingkvoten ordentligt.

− Jag hoppas att regeringen på allvar skulle föra också den diskussionen nu, och inte låta Blå framtid fortsätta agera bromskloss då det handlar om humanism och mänskliga rättigheter, säger Henriksson

Hon vill att regeringen river upp den nuvarande njugga linjen.

− Återinför humanitärt skydd, som grund för uppehållstillstånd som den nuvarande regeringen avskaffade. Förbättra asylprocessen, så att den asylsökandes rätt till biträde genast i början av processen stärks, och se över inkomstgränserna då det gäller uppehållstillstånd på basen av arbete, säger Henriksson.

Behandling av summariska ärenden i tingsrätter som kan svenska

Mats Löfström vill att summariska ärenden också framöver behandlas på Åland och i Egentliga Finlands tingsrätt.

Läs föregående artikel

Hellre föräldraledighetsreform än landskapsreform

Som alltid efter ett misslyckande försöker man hitta de skyldiga. Det är en onödig diskussion. Jag tror att Saarikko och Samlingspartiet ville ha en reform. Tydligen stupade det på ideologiska skillnader, säger Adlercreutz.

Läs följande artikel