Mikaela Björklund ställer upp för SFP i Europaparlamentsvalet

Mikaela Björklund är född i Hangö, utbildar lärare i Vasa och bor tillsammans med sin man och fyra barn i flerkulturella Närpes. Björklund röstade i tiderna ’nej’ till EU; nu vill hon vara med och bygga ett medmänskligt Europa.

– Jag ville inte ge bort vår suveränitet och såg inte nyttan med EU. Det är verkligen ironiskt, eftersom jag sannolikt var bland de första att dra nytta av EU-medlemskapet, då jag kunde studera utan terminsavgift i England, säger Björklund.

Nu, flera år senare och med en hel del erfarenhet av politiskt engagemang på lokal och regional nivå, ser hon helt annorlunda på EU.

– För mig är EU fortfarande först och främst ett fredsprojekt. Nu när en allt större inskränkthet och intolerans breder ut sig över Europa vill jag vara med och erbjuda ett alternativ. Kort sagt: Jag tror på fredens Europa och jag vet att vi tillsammans kan bygga en öppen, delaktig och klimatsmart gemenskap, säger Björklund

Mikaela vill arbeta för ett medmänskligt Europa där alla människor oavsett bakgrund, språk och förmågor ses som värdefulla och flerspråkighet och mångfald lyfts fram som styrkor. EU kan och bör bli ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter också för personer med funktionsnedsättning. Redskapen i det arbetet heter enligt henne lyhördhet, utbildning och forskning.

Åren som regionalpolitiker har också visat henne hur viktigt det regionala samarbetet är för utvecklingen åtminstone i Österbotten och Västerbotten. Regionalt samarbete ger också en möjlighet till en bättre samhörighet inom EU.

– EU ska värdesätta regionala särdrag, uppmuntra samarbete och möjliggöra ett gott liv också på landsbygden, fastslår Björklund.

 

Henriksson: Ett framgångsrikt Österbotten gynnar hela landet!

SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henrikssons valkampanj körde igång på söndagen i Jakobstad. Anna-Maja Henriksson har varit riksdagsledamot i tre perioder och ordförande för Svenska folkpartiet sedan år 2016. Under förra regeringsperioden 2011-2015 var hon justitieminister.

Läs föregående artikel

Psykisk hälsa bör göras till en nationell prioritet

Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader åt samhället varje år. Det är ohållbart att blunda för detta mänskliga lidande. Vi måste ta tag i problemet, annars står vi inför stora utmaningar.

Läs följande artikel