Norrback: ”Varje dag är den finländska matens dag”

I dag, den 4. september firar vi den finländska matens dag. Det är Föreningen Matinformation, som även står bakom Gott från Finland-ursprungsmärket, som har tagit initiativet till dagen. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) anser att det är viktigt att man lyfter upp vikten av den finländska maten.

-För mig är varje dag den finländska matens dag, men det är bra att vi uppmärksammar vikten av den finländska maten, och allt arbete som finns bakom vår matproduktion, säger Norrback

I det nya regeringsprogrammet går man starkt inför att främja den inhemska livsmedelsproduktionen och förbättra primärproducenternas ställning i livsmedelskedjan. De mest centrala åtgärderna är att se över och ändra livsmedelsmarknadslagen, konkurrenslagen och upphandlingslagen. 

-I oroliga tider behöver vi se till en stark självförsörjningsgrad. Grunden till en stark självförsörjning ligger i att vi har en primärproduktion som mår bra och som är lönsam. För mig är det viktigt att regeringen så fort som möjligt kommer i gång med lagstiftningsåtgärderna för att förbättra producenterna ställning i livsmedelskedjan, och aktivt arbetar för att göra den inhemska livsmedelsproduktionen lönsam och välmående, säger Norrback.

Norrback är själv landsbygdsföretagare, och när riksdagsarbetet inte tar upp hans tid trivs han bäst i arbetet på sin fårfarm. 

– Vi finländare är nog väldigt medvetna i våra konsumtionsvanor och strävar till att konsumera inhemskt när det bara går, någonting som jag är väldigt tacksam över, avslutar Norrback. 

Wickström: Vi måste öka den finländska matens andel i de offentliga köken

Idag uppmärksammas den Finländska matens dag. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström vill att de offentliga köken som ägs av kommunerna och välfärdsområdena i större grad skulle använda sig av finländska producenters produkter. Enligt honom råder det brist på upphandlingsexpertis inom den offentliga sektorn.

Läs föregående artikel

Välfärdsområdets anställda får cykelförmån

Måndagen 4.9 samlades Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för höstens första möte. I välfärdsområdesdirektören lägesbild presenterade Marina Kinnunen områdets ekonomiska översikt. Direktören tog också fasta på kritiken angående telefonservicen som lyfts upp i media den senaste tiden. Kinnunen hälsade att kritiken har gått fram och utveckling sker hela tiden. Rainer Bystedt lämnade även in en motion i samma ärende under mötet.

Läs följande artikel