Finland bör respektera Ålands särskilda position som ett demilitariserat landskap och använda Ålandsexemplet som en förebild i krishanteringen. Det ska upprätthållas en stark och tät kontakt med det självstyrda Åland och SFP är en bundsförvant och proaktiv aktör i förhållandet. Ålands självstyrelse ska utvecklas

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »