Vi tror på lokala avtal i större utsträckning och att man företagsvis i högre grad kan förhandla om arbetstider. Trepartsförhandlingar på riksnivå kan ge ramarna för samhällsutvecklingen, men vi efterlyser en helt ny samtalskultur på arbetsplatserna där arbetsgivare och arbetstagare diskuterar sig fram till lösningar som är bäst för arbetsplatsen och företaget. Vi vill slopa behovsprövningen för anställning av utländsk arbetskraft.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

“Äntligen en regering som levererar”

Samlingspartiets Petteri Orpo uppmanar i en insändare den sittande regeringen att främja lokala avtal – något den sittande regeringen också gör, enligt regeringsprogrammets linjedragningar. Den förra regeringen, där Orpo var finansminister och vice statsminister, hade motsvarande mål i sitt regeringsprogram. Men inget hände.