Vi tror på lokala avtal i större utsträckning och att man företagsvis i högre grad kan förhandla om arbetstider. Trepartsförhandlingar på riksnivå kan ge ramarna för samhällsutvecklingen, men vi efterlyser en helt ny samtalskultur på arbetsplatserna där arbetsgivare och arbetstagare diskuterar sig fram till lösningar som är bäst för arbetsplatsen och företaget. Vi vill slopa behovsprövningen för anställning av utländsk arbetskraft.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »