För att hindra marginalisering av minderåriga ensamkommande unga invandrare ska de få eftervård genom liknande insatser som för finländska barn.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »