För att hindra marginalisering av minderåriga ensamkommande unga invandrare ska de få eftervård genom liknande insatser som för finländska barn.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »