Regeringen inkonsekvent om arbetskraftsutbildning

Regeringen vill att befolkningen ska jobba längre – men det finns inte tillräckligt med resurser för omskolning och vidareutbildning av arbetslösa.

– Regeringen vill satsa på att minska kostnaderna på arbetsmarknaden med fem procentenheter och samtidigt se till att finländarna jobbar mer och längre. För första gången någonsin räcker pengarna ändå inte till för arbetskraftsutbildning vid bland annat Axxell i Västra Nyland. Hur har regeringen tänkt få folk att jobba längre om det inte finns några pengar att omskola och vidareutbilda arbetslösa för, undrar riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

– Det är inte hållbart eller jämlikt att man helt prioriterar bort arbetskraftsutbildning i vissa delar av landet. Det är istället pengar som genast betalar sig tillbaka när arbetslösa hittar tillbaka till arbetslivet och börjar betala skatt igen. Det behöver vi nu när arbetslösheten har ökat. Är resurser problemet, bör regeringen sköta detta redan i en tilläggsbudget i år. Det är såväl tillväxtfrämjande som ekonomiskt långsiktigt, det vill säga precis det regeringen säger sig vilja stöda, konstaterar Blomqvist.

NTM-centralen i Nyland har meddelat att man i brist på resurser tvingats begränsa den pågående upphandlingen av arbetskraftsutbildning för 2016 så att bland annat Västra Nyland lämnas utanför. Det här leder till att till exempel Axxell inleder samarbetsförhandlingar. De resurser NTM-centralen har till förfogande koncentreras till huvudstadsregionen.

Vi har inte råd med att låta Europa bli ett museum!

En minskning i forskningsprogrammet ökar riskerna för att Europa förlorar de främsta forskarna

Läs föregående artikel

Torvalds: Lokala myndigheter kör över den enskilda människans rättigheter

Finland har den största arealen naturskyddsområden i hela Europa. Arealen har tredubblats under de senaste 35 åren. Vi bor i ett stort land med mycket tomrum, men frågan är varför det då ska skyddas just där folk bor.

Läs följande artikel