SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo: Vårdreformens finansieringsmodell ohållbar

Fullmäktige i Esbo behandlade stadens utlåtande om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och inrättandet av landskap. Den föreslagna reformen skulle innebära en för Esbo ekonomiskt ohållbar finansieringsmodell. Modellen är extremt ofördelaktig för stora städer och i synnerhet för Esbo.

SFP:s fullmäktigegrupp är nöjd med det utlåtande som Esbo nu ger. Det är utmärkt att Esbo i sitt utlåtande föreslår att västra Nylands vårdlandskap kan åta sig uppgiften att stöda utvecklingsverksamheten av den svenska social- och hälsovården i de åtta tvåspråkiga vårdlandskapen.

Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin anser att språkfrågan beaktas bra i lagförslaget. En ny sak är paragrafen om ett samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga landskapen för samordningen av tjänster för mindre svenskspråkiga klientgrupper med särskilda behov, t.ex. inom barnpsykiatrin och missbrukarvården.  

– Samarbetet mellan de tvåspråkiga landskapen ger en möjlighet till ett större befolkningsunderlag, vilket möjliggör skapandet av svenskspråkiga klientstigar och tjänster och samlar svenskspråkig expertis, säger Gestrin.

Enligt lagförslaget kommer Kårkulla samkommun, som erbjuder tjänster till svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, att upplösas. Över 60 Esbobor får idag vård av Kårkulla. SFP:s fullmäktigegrupp anser att det är mycket viktigt att Kårkullas klienter också i fortsättningen får vård, leva och bo i en svenskspråkig omgivning.

Christina Gestrin säger att Esbos roll i västra Nylands vårdlandskap blir stor.

– SFP kommer att arbeta för att båda språkgrupperna får god vård och att språkliga rättigheter beaktas i all planering.

Forskning behövs över hur skolstängningar påverkar barnen

Sedan år 1990 har ungefär 100 grundskolor lagts ner varje år, vilket betyder att över hälften av landets grundskolor har stängts under de senaste 30 åren. Nedläggningarna drabbar nästan kategoriskt skolor på landsbygden och i skärgården. Den här utvecklingen bekymrar.

Läs föregående artikel

Torvalds: Von der Leyens tal till unionen en välkommen bekräftelse på att kommissionens omställningsambitioner står fast

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll i sitt State of the European Union-tal på onsdagsförmiddagen fast vid den gröna given och rättsstatsprincipen som grundbultarna för EU:s väg framåt och ut ur coronakrisen. – Talet var en välkommen bekräftelse på att kommissionen inser vilka höga ambitioner som krävs, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs följande artikel