Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har hållit möte

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har hållit möte idag, måndag 15.5. På styrelsens föredragningslista fanns flera omfattande rapporter att ta del av, bland annat kvartalsrapporten för årets första tre månader och miljörapporten för 2022. SFP:s styrelsemedlemmar är särskilt nöjda över det strategiska samarbetsavtalet mellan Österbottens välfärdsområde, kommunerna i välfärdsområdet och Österbottens förbund.

SFP:s styrelsemedlemmar lyfter fram att samarbetsavtalet är viktigt för våra invånare, som alla berörs av beslutsfattandet inom såväl välfärdsområdet som kommunerna. Utformningen av avtalet har varit på sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytors bord, och efter att man samlat in utlåtanden från både kommunerna, Österbottens förbund och en takorganisation för tredje sektorn, har man fortsatt bearbetningen av avtalet.

I avtalet konstateras att man inleder varje fullmäktigeperiod med att komma överens om målsättningar, mätare och arbetsfördelning gällande viktiga områden som till exempel främjandet av psykisk hälsa och förebyggande av missbruk, främjandet av delaktighet, elevhälsoplanen, sysselsättning och integration av invandrare.

SFP:s styrelsemedlemmar konstaterar att för invånarna skall det inte vara någon skillnad vilken instans som producerar tjänster, utan samarbetet skall löpa smidigt oavsett ärende. En del styrelsemedlemmar har också fått frågor från kommunerna gällande vems ansvar det är att hålla kontakt i gemensamma frågor. På denna fråga vill styrelsemedlemmarna svara att de tillskriver ett stort ansvar till välfärdsområdet att vara en aktiv samarbetspartner som håller kontakt med kommunerna, men att man samtidigt välkomnar all dialog från kommunernas håll.

 

SFP har följande representanter inom Österbottens välfärdsområdes styrelse:

Anne Salovaara-Kero (ordf.)

Carola Lithén (ers. Ramieza Mahdi på plats 15.5)

Sari Somppi (ers. Mia West på plats 15.5 kl. 11:30 framåt)

Annica Haldin

Hans-Erik Lindqvist

Gösta Willman

Rainer Bystedt

Joacim Sandbacka

Antfolk ställer inte upp för omval

SFP i Österbottens kretsordförande Henrik Antfolk ställer inte upp för omval. Efter fem år i presidiet för den österbottniska kretsen varav ett år som kretsordförande är det dags för honom att ge klubban vidare. Dessa 5 år har kantats av idel val, Eu-val, riksdagsval, kommunalval samt välfärdsområdesval.

Läs föregående artikel

Nya namn vill leda SFP i Österbotten

Valberedningen inför SFP i Österbottens kretsmöte har sonderat fältet inför kretsmötet i Jakobstad den 27 maj. Nuvarande kretsordförande Henrik Antfolk gick tidigare i veckan ut med att han inte ställer upp för omval.

Läs följande artikel