Torvalds: Vi går nu in i den gröna eran

Europaparlamentet har genom en resolution antagit sin position gällande den europeiska gröna given (Green deal). Resolutionen är underskriven av de fyra största grupperna i parlamentet och innehåller en majoritet av liberala Renew Europes förslag.

– Det här är en väldigt positiv signal och visar på att samarbetet mellan de fyra största grupperna kan fungera. Det kommer att behövas, för att vi ska få till den lagstiftning som krävs för att lyckas med den gröna given. Renew Europe har haft en avgörande roll i arbetet med att få till starka kompromisser, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds, koordinator för Renew Europe i miljöutskottet.

Resolutionen framhäver att den gröna given måste vara en övergripande strategi för hela EU och att alla framtida åtgärder måste ta klimatförändringen i beaktande, med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och nå EU:s mål att vara klimatneutralt till 2050. Ett viktigt steg på vägen är att parlamentet vill ändra målsättningen till 2030 och förväntar sig att EU tills dess har minskat sina utsläpp med 55% jämfört med år 1990. Renew Europe utgår ifrån att kommissionen agerar snabbt och presenterar en bindande och effektiv europeisk klimatlag senast i mars detta år.

– Jag är väldigt nöjd över att vi har lyckats få parlamentet att enas om högre ambitioner för klimatet, miljön och en hållbar ekonomi. Vi vill se resultat och konkreta förslag på hur vi ska nå målen. Det är mycket kvar att göra, men det här är faktiskt en positiv start. Vi går nu in i en ny historisk era – den gröna eran – säger Torvalds.

Jenny Vilén blir tillförordnad kontaktchef för SFP i Nyland

Jenny Vilén har utsetts till tillförordnad kontaktchef för SFP i Nylands krets. Som kontaktchef ansvarar Vilén över kretsens verksamhet och ekonomi.Vilén inleder sitt arbete 1.3.2020.

Läs föregående artikel

Delta i vår väljarundersökning!

Vad är viktigt för dig? Hur ska vårt samhälle utvecklas? Du kan vinna en iPad mini genom att delta i vår enkät!

Läs följande artikel