Vi kan inte skicka människor till otrygga länder

Om asylsökande inte beviljas asyl och skickas tillbaka måste man vara säker på att det inte utsätts för fara för sitt liv eller sin hälsa, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Internationella organisationer har länge varnat om det otrygga läget i Irak och Afghanistan, som på senare tid igen har förvärrats I dag rapporterar Yle om Ali som blivit ihjälskjuten i Bagdad bara några veckor efter att han lämnade Finland efter negativt asylbeslut. Alis dotter Noor har också sökt asyl i Finland, men har liksom sin far fått negativt beslut.

Även rapporter från Kabul visar att inte ens de asylsökare som återvänder så att säga frivilligt, kan vara helt trygga och att de ofta inte har möjligheter att utnyttja den service som IOM kortvarigt erbjuder dem som återvänt.

− Jag känner stor bestörtning över att Finland skickar tillbaka människor till otrygga länder. Om asylsökande inte beviljas asyl och skickas tillbaka måste man vara säker på att det inte utsätts för fara för sitt liv eller sin hälsa. Denna så kallade non-refoulement-regel är absolut i asylrätten och den har vi förbundit oss att följa. Som en anständig demokrati och ett rättssamhälle som bygger på mänskliga rättigheter kan vi inte fortsätta skicka människor till länder där deras säkerhet inte är garanterad, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Finland har sedan 2016 beviljat allt färre irakier asyl och regeringen har motiverat detta med att man velat uppfylla europeisk standard. Trots det beviljas betydligt färre irakier asyl i Finland än i andra EU-länder. År 2015 fick endast 13 procent av de irakiska asylsökandena negativt beslut, medan motsvarande siffra i juni 2016 var 77 procent.

− Vi måste nu stoppa alla returneringar till Irak, men också till Afghanistan. Vi kan inte försäkra oss om säkerheten för de som blir skickade tillbaka, vilket så tydligt nu bevisats i Alis fall. Finland år 2018 kan inte vara ett land som skickar tillbaka personer med risk om att bli dödade, säger Biaudet.

Barn och familjer förtjänar bättre än en utebliven familjeledighetsreform

Tänk i första hand på barnfamiljerna, råder Anna-Maja Henriksson regeringen.

Läs föregående artikel

Behandling av summariska ärenden i tingsrätter som kan svenska

Mats Löfström vill att summariska ärenden också framöver behandlas på Åland och i Egentliga Finlands tingsrätt.

Läs följande artikel