Wickström: De ukrainska flyktingarna får inte utnyttjas!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att varje EU-land aktivt måste vidta åtgärder för att minska riskerna för att ukrainska flyktingar råkar ut för utnyttjande och människohandel. Wickström är orolig för de senaste dagarnas nyheter där det kommit fram att flera kriminella organisationer försöker utnyttja ukrainska flyktingars svaga situation, och att det här sker också i Finland.

– Vi ser nu den största flyktingströmmen i Europa sedan andra världskriget. Det är vårt ansvar att motarbeta alla former av kriminell verksamhet som utnyttjar ukrainarnas svaga position. Vi ansvarar tillsammans för att varje människas mänskliga rättigheter respekteras, säger Wickström. 

Wickström deltog idag i partiledarmötet i Bryssel för de europeiska liberala partierna inom ALDE. Under mötet lyfte Wickström upp frågan kring det fruktansvärda kriget i Ukraina och dess konsekvenser för Europa.

– Vi bör alla fördöma Rysslands anfall mot Ukraina. Vi bör på alla sätt stödja det ukrainska folket i deras kamp för en fri demokrati med europeiska värderingar, säger Wickström

Adlercreutz vill ha likvärdiga examina i Norden

– Att studera i Norge eller Sverige borde vara ett självklart alternativ för alla unga finländare när de funderar på en studieplats. Likaså borde Finland vara ett självklart alternativ för unga som bor i andra nordiska länder.

Läs föregående artikel

Bergqvist föreslår ekonomiska och administrativa lättnader för privata väglagsfärjor

Skärgårdstrafiken är i Finland avgiftsfri med undantag av de privata väglagsfärjorna. Sådana finns det 21 stycken av i Finland och kostnaderna för dem samt den administrativa bördan är betydande. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som även är medlem i riksdagens kommunikationsutskott, har tillsammans med riksdagsledamot Ari Torniainen (Centern) lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där de kräver en lättare verksamhetsmiljö för de privata väglagsfärjorna.

Läs följande artikel