Wickström: Räddningstjänsterna får inte förbises i de nya välfärdsområdena

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för att räddningstjänsterna blir förbisedda då de nya välfärdsområdena inleder sitt arbete. Wickström poängterar att räddningstjänsterna är en väsentlig del av de nya välfärdsområdenas ansvar.

-Det är viktigt att vi kan garantera att hjälpen anländer i tid, oberoende var du bor. Jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet är a och o med tanke på finländarnas trygghet.  

-Vi behöver även se till att vi har tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna, vilket är avgörande för vår trygghet, säger Wickström 

Wickström understryker avtalsbrandkårernas och FBK-verksamhetens samt den frivilliga sjöräddningens betydelse.

– Den frivilliga räddningsverksamheten till lands och sjöss är viktiga och har en avgörande betydelse i tryggandet av räddningstjänsterna i Finland. Vi måste trygga resurserna inom hela räddningsväsendet, säger Wickström

Wickström vill även att man förebygger det våld som personalen inom räddningsväsendet utsätts för så att personalen kan utföra sitt arbete tryggt.

Rehn-Kivi: Vårdreformen behöver ett tomt bord

Välfärdsområdesvalet stundar om bara några dagar den 23 januari, men väljarna verkar ännu ha många öppna frågor om både vårdreformens innehåll och själva valet. Det tycks bland annat vara oklart att man kan rösta på vilken som helst kandidat i det egna välfärdsområdet, inte bara någon från den egna kommunen. Riksdagsledamot och social- och hälsovårdsutskottets medlem Veronica Rehn-Kivi (SFP) oroar sig för att informationen om det nya valet inte i tillräcklig utsträckning nått fram till medborgarna.

Läs föregående artikel

Wickström: Rösta och påverka din framtida närservice

På söndag går Finland till sitt första välfärdsområdesval och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström uppmanar alla att gå och rösta.

Läs följande artikel