Wickström:Tillräcklig personal för att bevaka svenska frågor i välfärdsområdena behövs

SFP:s viceordförande Henrik Wickström är glad då västra Nylands välfärdsområde beslutat att inrätta en tjänst för koordinerandet av svenska frågorna. Wickström fungerar som andra vice ordförande i styrelsen i västra Nylands välfärdsområde.

-Jag är glad att vi äntligen kunde godkänna att vi i framtiden skulle ha en ledande tjänsteinnehavare som ansvarar för de svenskspråkiga frågorna inom vårt område. Den exakta benämningen för tjänsteinnehavaren klarnar vid ett senare skede, säger Wickström. 

-Det är ytterst viktigt att vi nu styr tillräckligt med resurser till bevakningen av svenska frågor. Vi vet att den svenska servicen kan behöva olika strukturer. Det sker inte av sig själv. Dessutom är det vårt välfärdsområde i västra Nyland  som ansvarar för utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna på svenska, säger Wickström.

Wickström är också medlem i HUS styrelse. Han är orolig för den kritik revisionsnämnden inom HUS riktat mot HUS och den vård som ges på svenska. Enligt en enkät HUS låtit göra säger enbart fyra av tio att de fått vård på svenska.

-Det är viktigt att HUS nu utvärderar på vilket sätt man kan stärka servicen på svenska.  Det är speciellt viktigt nu då vi omorganiserar HUS, avslutar Wickström.

Blomqvist: Företagsamhet och livskraftiga primärnäringar behövs

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att hela Nyland utvecklas – även de mindre städerna och landsbygden. Minister Blomqvist besökte Lappträsk, Lovisa och Mörskom den 30 maj 2022. De osäkra tider vi lever i framhäver landsbygdens roll för försörjningstryggheten och beredskapen.

Läs föregående artikel

Henriksson: Mina varmaste gratulationer till Åland för 100 år av självstyrelse!

Svenska folkpartiets ordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar idag i jubileumsfestligheterna för hundra år av åländskt självstyrelse i Mariehamn. Festligheterna går av stapeln på Ålands självstyrelsedag och gästas också av bland annat Finlands presidentpar och det svenska kungaparet.

Läs följande artikel