Motion 33 – Företagares familjeledigheter

Beslut

Gemensamt svar till 33 – Företagares familjeledigheter och 34 – Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor.

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att en familjeledighetsreform som stöder olika familjelösningar och tar i beaktande möjligheten att kombinera arbete och ett jämställt föräldraskap genomförs i Finland.
  • att det görs en lagändring så att också kvinnliga ensamföretagare själva omfattas av familjeledighetsersättningen.

Behandling

om en av föräldrarna t.ex. äger en restaurang och arbetar där 60 timmar i veckan. under föräldraledigheten får man ersättning från FPA enligt den lön man tagit ut (uppgifter i FÖPL försäkring) vanligen 1000-2500 € i månaden. Att anställa eller hyra in arbetskraft för den arbetsinsats man gjort skulle kosta 20-30 € per timme beroende på arbetsuppgifter alltså omkring 5000-8000 € i månaden plus överlappningar under inlärningsperioden.

Det finns knappast någon möjlighet att staten skulle ersätta vikariekostnaderna för företagare. Därför bör familjeledigheterna vara så flexibla att föräldrarna kan välja själva vem som är hemma med barnet.

Att-sats

Vi föreslår att SFP arbetar för familjeledigeter som styrs till jämnare fördelning då båda föräldrarna har lönearbete. Men företagare och jordbrukare kan ansöka om att flytta över faderskaps/moderskaps penning till den andra i fall det inte är möjligt att ordna vikarier eller kostnaden för vikarier drabbar den egna familjens ekonomi på ett oskäligt sätt.§

Motionär

Purmo SFP

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar till 33 – Företagares familjeledigheter och 34 – Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor.

Finland behöver en helhetsreform av familjeledigheterna. Det är nyckeln till att förbättra jämställdheten, sysselsättningen, familjernas situation och för att öka smidigheten på arbetsmarknaden. Reformen ska även förbättra möjligheten att kombinera företagande och familj. SFP har presenterat sitt förslag, 6+6+6 modellen, senast i samband med att skuggbudgeten presenterades, och förslaget finns att tillgå på sfp.fi.

För tillfället kan företagare ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av en arbetstagares föräldraskap. Däremot får företagare inte ut ersättning för sin egen föräldraledighet. Så som motionären påpekar bär företagaren därför kostnader för t.ex. anställning av vikarie. Jordbrukare har rätt till vikariehjålp som LPA (Landsbygdsföretagarnas pensionsanstalt) delvis bekostar.

Arbete och företagande ska vara lockande även i framtiden. I och med arbetslivets förändring kommer också arbetsformerna att bli allt mer varierande vilket också ställer krav på att familjeledigheterna anpassas.

Partifullmäktige föreslår att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att en familjeledighetsreform som stöder olika familjelösningar och tar i beaktande möjligheten att kombinera arbete och ett jämställt föräldraskap genomförs i Finland.