Politik A-Ö: Nyföretagande

Finländarna ska kunna försöka sig på nya saker utan att bli stämplad för resten av livet ifall det misslyckas. Nyföretagare behöver stöd i början för att lyckas få företaget på fötter – och ifall det misslyckas, ska de kunna resa på sig och försöka på nytt.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Heidi Schauman: vi har en handlingskraftig regering

I nuläget har Sanna Marins regering beslutit om sysselsättningsåtgärder med ungefär samma effekt som Juha Sipiläs regering (2015–2019) – det rapporterar Helsingin Sanomat (5.2.2021).  Rapporten som uträkningarna grundar sig på är gjord av Olli Kärkkäinen och Jussi Tervola, forskningschef vid Institutet för Hälsa och Välfärd (THL). Marins regering har beslutat om åtgärder som regeringen uppskattar kommer att få 31 000 till 36 000 nya anställda. Heidi Schauman, chefsekonom för Swedbank i Finland, bedömer att Finlands ekonomiska framtidsutsikter är stabila.