Motion 45 – Bevara byskolorna!

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att landsbygden hålls levande
  • att utveckla på forskning baserade utbildningsmöjligheter i glest befolkade områden
  • utbyggandet av lättrafikleder

 

Behandling

Ge barnen en chans att välja en byskola!

Det är för sent att vara ”efterklok” när byskolorna är borta!

Att-sats

Att- SFP arbetar för att bevara byskolorna

Att- SFP stoppar indragningen av byskolorna

Att- SFP arbetar för en levande landsbygd

Att- SFP jobbar för kortare och tryggare skolvägar

Att- SFP arbetar för utbyggandet av lätt trafikleder

Motionär

Annette Forsblom, ordf. SFP i östra Borgå lk. r.f.

Bernt Olin, Elena Makarova, Nina Samlihan, Robert Holmberg,

Christel Forsman och Lars-Johan Nyholm

Partifullmäktiges svar

Antalet byskolor har minskat i Finland och orsaken är stängningen av skolor som börjat på 1990- talet och fortfarande håller på. Enligt uppgifter från Regionförvaltningsverket i Östra Finland finns det nu lika många skolor som det fanns i början av 1900-talet. Orsaken till indragning av byskolor är oftast att elevunderlaget minskat på grund av den sjunkande nativiteten och en ofördelaktig befolkningsutveckling i området. Ekvationen blir svår att lösa då indragna skolor kan leda till att nya invånare inte lockas av att flytta till orten. Förutom minskat elevunderlag står ekonomiska orsaker också ofta som grund till stängningen av skolor. Barnens välmående och kvaliteten på undervisningen borde dock alltid stå i fokus när beslut om skolnätet görs.

Stängning av skolor väcker ofta oro bland föräldrarna till skolbarnen och de övriga invånarna. Därför är det viktigt att beslutsfattarna överväger alla lösningar och följer upp vilka konsekvenser en eventuell stängning av byskolor har. I dagens läge ger digitaliseringen möjligheter för att exempelvis ordna undervisning med hjälp av distansstudier. Andra lösningar är t.ex. ”servicecenter” i samband med byskolorna där man förutom undervisning också kan få annan typ av service, till exempel eftermiddagsklubbar och biblioteksverksamhet. En större skola kan i många fall också vara bra för eleven då det finns mer valbara ämnen att välja mellan.

SFP anser att medborgarnas behov av och rätt till grundläggande service ska vara lika oavsett var man bor. Ekvationen är inte lätt och servicelösningarna ser olika ut. Regionala särdrag ska alltid beaktas i beslutsfattandet.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att landsbygden hålls levande
  • att följderna av skolindragningar utreds på nationellt plan
  • utbyggandet av lättrafikleder