Eva Biaudet ställer upp i EU-parlamentsvalet 2024

– Vår omvärld står inför stora utmaningar som påverkar vår framtid. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla från de största länderna och de minsta byarna. Det behövs beslutsfattare med erfarenhet, passion och kunskap för att tillsammans ge Europaparlamentet handlingskraft att visa vägen till ett livskraftigt EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Biaudet är sjunde periodens riksdagsledamot och tidigare minoritetsombudsman. Hon har en lång internationell erfarenhet med uppdrag som bland annat diplomat och särskild representant för bekämpning av människohandel vid OSSE i Wien, ordförande för Asia-Europe Foundation (ASEF), medlem av FN:s permanenta forum för ursprungsfolk (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) samt för närvarande medlem i riksdagens stora utskott (riksdagens EU-utskott),utrikesutskott och lagutskott. Hon var ett aktivt språkrör i medborgarrörelsen ”Eurooppalainen Suomi” som kampanjerade för Finlands EU-medlemsskap år 1994. Under Finlands ordförandeskap i EU 1999 blev Biaudet den första ministern i EU:s historia att leda ett ministerrådsmöte på svenska – då som omsorgsminister i Finlands regering (Sverige blev EU-ordförandeland flera år senare). I det kommande EU-parlamentsvalet är det andra gången Biaudet kandiderar nationellt. Förra gången samlade hon över 80 000 röster i presidentvalet 2012.  

Varje beslut ska beakta människornas vardag samtidigt som det ska skapa förutsättningar för en hållbar framtid, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Den kulturella och språkliga mångfalden är vår rikedom och den fria rörligheten stärker både kunnande och ekonomi. Men framförallt utvidgar mångfalden våra perspektiv och vår förståelse för andra människor. 

– Vi människor är så lika men ändå så olika. Politiken i Europa behöver sätta människornas välbefinnande i centrum. Då politiken bryr sig om människorna bryr sig människorna också om politiken. Det är lättare att fatta beslut om förändring när det gäller miljöpolitik eller att styra satsningar för att försvara freden ifall delaktighet, rättvisa och mänskliga rättigheter är i centrum i varje beslut, säger Biaudet.  

– Många konflikter och krig hotar människor både nära och fjärran. Finland och Europa kan inte stå passiva och bevittna brutalt våld och människors lidande. Vi behöver ett starkt och handlingskraftigt EU för att vår röst i världen och våra värderingar ska höras. Därför ställer jag upp, säger Biaudet.

Adlercreutz & Wickström: Vi vill se fler närtåg mellan Hangö och Helsingfors

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Henrik Wickström gläds över att VR idag inledde sina första direkta tågturer mellan Helsingfors och Hangö. Både Adlercreutz och Wickström deltog i invigningen av den nya tågförbindelsen vid Helsingfors järnvägsstation idag. De åkte också båda med det första tåget från Helsingfors mot Hangö.

Läs föregående artikel

Wickström: Kustbanan måste sättas i skick först

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att vi nu måste prioritera upprätthållandet av det befintliga spårnätet framom att utveckla nya spår. Wickström lyfter fram kustbanan där det under de senaste veckorna varit förseningar och tekniska problem på grund av kylan och brister i tekniken. Kustbanans förseningar är ett tecken på att baninfrastrukturen inte är i skick. Enligt Wickström borde förbättringar på kustbanan göras innan banavsnittet mellan Lojo och Salo byggs.

Läs följande artikel