Vi värdesätter kreativitet och nya affärsidéer – de borde uppmuntras mer i dagens Finland. Vi ser att Finland kunde bli känt som ett start-up land där nyskapande företag har förutsättningar att växa.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »